גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
מס. מחבר הערות הורדה
1. שמואל ב פרקים ב-ג נובמבר 2016
68608 Bytes
2. ביסוס מלכות דויד נובמבר 2015
20138 Bytes
3. שמואל ב-בג תשעה
26829 Bytes
4. שמואל ב קינת דויד תשעה
18999 Bytes
5. שמואל ב פרק א תשעה
22824 Bytes
6. מות שאול ספטמבר תשעה
24720 Bytes
7. דמותו של שאול ספטמבר תשעה
66048 Bytes
8. שאול ובעלת האוב תשעה
28259 Bytes
9. דמותו של שאול
66048 Bytes
10. משימה מתוקשבת בנושא מרד אבשלום
17359 Bytes
11. שמואל ב, פרק יד, האישה החכמה מתקוע
58880 Bytes
12. סכום מרד אבשלום, שמואל ב פרקים: טו עד יט
49664 Bytes
13. שמואל ב, פרק טו, מרד אבשלום
53248 Bytes
14. שמואל ב, פרק טז, מרד אבשלום
41984 Bytes
15. שמואל ב, פרק יז, מרד אבשלום
68608 Bytes
16. שמואל ב, פרק יח, מות אבשלום וכשלון המרד
68096 Bytes
17. שמואל ב, פרק יט, דוד חוזר לירושלים
74752 Bytes

דפי עבודה