גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
מס. מחבר הערות הורדה
1. דמותו של שאול
66048 Bytes
2. משימה מתוקשבת בנושא מרד אבשלום
17359 Bytes
3. שמואל ב, פרק יד, האישה החכמה מתקוע
58880 Bytes
4. סכום מרד אבשלום, שמואל ב פרקים: טו עד יט
49664 Bytes
5. שמואל ב, פרק טו, מרד אבשלום
53248 Bytes
6. שמואל ב, פרק טז, מרד אבשלום
41984 Bytes
7. שמואל ב, פרק יז, מרד אבשלום
68608 Bytes
8. שמואל ב, פרק יח, מות אבשלום וכשלון המרד
68096 Bytes
9. שמואל ב, פרק יט, דוד חוזר לירושלים
74752 Bytes