גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 

של"ח וידיעת ארץ ישראל

 

"ידיעת הארץ דרושה לנו עוד יותר למען קיומנו וביטחוננו. גם ביטחוננו ושלומנו - לא יכונו בלי שנדע כל שבילי ארצנו וסגולותיה." ד. בן גוריון

 

החינוך להכרת הארץ ואהבת המולדת מחזק את תחושת ההשתייכות, מעורר רגשות ומרחיב את הידע. ימי שדה מהנים, כמו גם הגיחות, הטיולים והמסעות ברחבי הארץ, מעצימים את החוויה האישית, הלימודית והחברתית כאחד.

כל אלו מאפשרים התנסות מבוקרת וביטוי אישי בדרכים מגוונות לכל אחת ולכל אחד מהתלמידים.

 

במסגרות הפעולה ובדרך חינוכית  ייחודיות  מחולל  ומוביל "צוות השל"ח" (מורים ומש"צים כאחד) תהליכים חינוכיים-חברתיים-ערכיים  להכרת הארץ ולאהבתה.

 

מטרת העל של המקצוע: טיפוח הזיקה והאהבה לארץ - לנוף, לטבע, למורשת האדם  והעם לחברה ולמדינה.

 

שעורי השל"ח עוסקים באופן משולב בחינוך סביבתי, לאומי וחברתי. ראשי התיבות מבטאים את שלוש המגמות החינוכיות של האגף - שדה, לאום, חברה - של"ח 

שדה: חינוך סביבתי

לאום: חינוך לאומי

חברה: חינוך חברתי 

 

לימודי השל"ח מאורגנים סביב צירי נושא ונלמדים במשולב בכיתה ובשטח.

 

 הבהרת מושגים:

o        סדנה – יחידת הפעולה הבסיסית של התוכנית. בנויה מסדרה של שיעורים בכתה ויום סיור בשדה.

o        יום שדה – יום סיור לאור הסדנה (קצר כ 6 שעות וארוך  כיום שלם)

o        גיחה – שהייה של יומיים רצופים כולל לינת שטח ובישול עצמי ומכוונת בעיקר לגיבוש חברתי ולימוד מיומנויות השדה (מחנאות , טיילות ועוד).

o        פרחי מש"צים - תלמידי כיתה ח’ בשלב הראשון של הכשרתם.(יוצאים לקורס הדרכה בחופשת הקיץ).

o        מש"צים – תלמידי כיתה ט’ שעברו קורס הדרכה ומהווים כח עזר בהדרכת הפרחים והכיתות בימי השדה.

o        טיול שנתי \ מסע  מסגרת הטיול השנתי המסורתי  המשמש כסדנה מורחבת.

  

הלימודים מתקיימים לפי  סדנאות נושאיות אשר נלמדות במהלך השנה כחלק אינטגרטיבי מתפיסת הלימוד של של"ח הנערכות לפי מספר ימי בשדה והטיולים השנתיים לכיתות ח’ ולכיתות ט’.

בנוסך מתקיימים במהלך השנה מספר אירועים מחוזיים :

·         נעלה לירושלים – יוצאים מש"צים+פרחים+ כיתה ח’ שתיבחר ע"י מורי השל"ח כצל"ש.

·         של"ח בשביל ישראל – יוצאים פרחים+מש"צים+כתה ט’ שתיבחר ע"י מורי השל"ח.
 
 

 הערות :

*) ייתכנו שינויים בסדר הסדנאות ובמרכיבי הערכה בהתאם לשיקול דעת ומשתנים אחרים (של בית הספר ותחום של"ח וידיעת ארץ ישראל ).

שלח וידיעת הארץ