גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

דוגמא לכתיבת מבוא וסיכום

תבנית לדוגמא למבוא וסיכום אלבום בני ובנות מצווה
לחצו להורדת הקובץ

תבנית דוגמא
לכתיבת מבוא  לאלבום בני ובנות מצווה 

 במסגרת שעורי בני ובנות מצווה עסקנו בערכי החברה היהודית והישראלית והקשר שלהם למסורת היהודית בת אלפי שנים.

נתבקשנו לחקור אודות משפחתנו להתמקד ולספר על דמות במשפחתי ועל אירוע הקשור להסטוריה של עמנו , במסגרת עבודת "שורשים". 

בעבודה זו אני מתכוונ/ת  להכיר  ולהציג את משפחתי הגרעינית, ללמוד על מקורותיהם של  שמי ושם משפחתי, להכיר מנהגים , סיפורים , 

חפצים ותמונות בעלי משמעות עבור משפחתי .

בהקשר לכך   ארצה לחקור ולדון בסיפורו/ה של ________________ , עלייתו/ה לארץ מארץ המוצא ________. 

לכן שאלת החקר שלי היא:                                                                                     

  

בחרתי לעסוק בנושא זה, מפני שעניין אותי לדעת מה עבר על ________לפני (האירוע/ים)________,  במהלך( האירוע/ים)_____________

 ולאחר מכן כאשר__________________________.

בהמשך אקשור  סיפור זה למצב היהודים ולמדינת ישראל   באותה התקופה.  

הדרכים לחקירת הנושא מגוונות:  ראיון עם __________, ספרים ומאמרים בנושא, מידע שניתן להפיק ממסמכים ומתמונות שנשמרו במשפחתי ועוד. 

לבסוף, אני מקווה , באמצעות עבודה זו, להעשיר את ידיעותי הן על משפחתי והן על הרקע ההסטורי לסיפורו/ה של ____________________.

 

תבנית דוגמא לכתיבת סיכום בעבודת "שורשים"

  עבודת ה"שורשים" היוותה בשבילי מסע לחקירת שורשי משפחתי המורחבת, כחלק מההיסטוריה היהודית והמסורת של עם ישראל. 

מטרת עבודתי היתה ללמוד על  מקורותיהם של  שמות , מנהגים וסיפורים הקשורים במשפחתי ועוד  .

בחקר דמות במשפחה, התמקדתי בסיפורו/ה של ____________אשר_________________.   

לפיכך, שאלת החקר בעבודתי היתה: __________________________________.

 

בחרתי בנושא זה, מפני שעניין אותי לדעת מה עבר על ________עוד לפני (האירוע/ים)________,  במהלך האירוע/ים)_____________

 ולאחר מכן ,כאשר__________________________

כל זאת בהקשר למצב היהודים בתפוצות ולמצב בישראל , באותה התקופה.  

הדרכים לחקירת הנושא היו:  ראיון עם __________, מידע מספרים ומאמרים בנושא, מידע ממסמכים ומתמונות ששמצאתי בהקשר לנושא.

מסיפור זה למדתי כי                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

מסקנתי , שארץ ישראל היתה חשובה בעיניו/ה של ____________.

לדעתי, סיפורו/ה מחדד את משמעות קיומה של מדינת ישראל כבית ליהודים.

'עבודת השורשים' היתה הזדמנות להכרת ההסטוריה של משפחתי הפרטית , בהקשר לסיפור הכללי והרחב של העם שלנו

 באמצעותה למדתי על משמעות הקשר המשפחתי עבורי ,באופן אישי

ועל חשיבות המשפחה וערכיה , עבור כל אדם.

 

 

דוגמא לכתיבת מבוא וסיכום