גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

דוגמא לכתיבת מבוא וסיכום

דוגמה לכתיבת סיכום בעבודת "שורשים"

 

עבודת "שורשים" היוותה בשבילי מסע לחקירת שורשי משפחתי המורחבת כחלק מההיסטוריה היהודית והמסורת של עם ישראל. מטרת עבודתי היתה ללמוד על הסיבות לעלייתו של סבי מפולין לארץ ישראל בשנת 1950. שאלת החקר בעבודה היתה - מה היו הסיבות לעלייתו של סבי מפולין בשנת 1950. לשם כך פניתי למקורות מידע שונים: מידע מסבי באמצעות ראיון אישי ומידע ממקורות כתובים, כמו: אנצקלופדיה, ספרי מידע ואינטרנט, כמו כן מצאתי מסמכים, תעודות ותמונות הקשורים לנושא. מסיפורו של סבי למדתי כי סבי הצליח להמלט מן התופת במלחמת העולם השנייה, ובדרכים לא דרכים הגיע לנמל ביוון לאחר סיום המלחמה, ומשם עלה לארץ ישראל באופן בלתי לגלי. כאן התאקלם והתחיל את חייו מחדש למרות קשיי ההסתגלות הראשונים. לאור סיפור זה מסקנתי היא כי ארץ ישראל היתה חשובה בעיני סבי, כמו בעיני יהודים רבים בתפוצות. הוא בחר לעלות לארץ על אף קשיי העלייה עצמה, ומצא בארץ מקלט ובית בטוח לחיות בו. לדעתי, סיפור בריחתו של סבי מאירופה הבוערת ותלאות עלייתו לארץ מחדד את חשיבות קיומה של מדינת ישראל כבית ליהודים.

 

דוגמה לכתיבת מבוא בעבודת "שורשים"

 

במסגרת שעורי בני ובנות מצווה עסקנו בערכי החברה היהודית והישראלית והקשר שלהם למסורת היהודית בת אלפי שנים. נתבקשנו לחקור את שורשי משפחתנו ולספר על ארוע משפחתי הקשור להסטוריה של עמנו בעבודת "שורשים". בעבודה זו אני מתכוון לחקור ולדון בסיבות לעלייתו של סבי מפולין בשנת 1950, וכן בעלייתו לארץ לאחר בריחתו מאירופה, לכן שאלת החקר היא – מה היו הסיבות לעלייתו של סבי מפולין בשנת 1950בחרתי לעסוק בנושא זה, כי עניין אותי לדעת מה עבר על סבי במהלך מלחמת העולם השנייה, וכיצד הצליח לעלות לארץ. בעקבות שאלת החקר אדון בנושאים הבאים: פולין בשנות המלחמה, יהדות פולין ומצב היהודים ערב המלחמה וכן העלייה לארץ וההתאקלמות בה. הדרכים לחקירת הנושא מגוונות, כמו: ראיון עם אימי שספרה לי על סבי, מציאת מידע מאנציקלופדיה, מספר על פולין וכן מאתר באינטרנט. כמו כן אעזר בתמונות אישיות ומסמך שאמי שמרה עליו. לבסוף, אני מקווה להעשיר את ידיעותי הן על משפחתי והן על הרקע ההסטורי לסיפורו של סבי.

דוגמא לכתיבת מבוא וסיכום