גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט

מושגים הקשורים למחזה "הקמצן"

  מוצגות במחזה שתי  מערכות יחסים.
הראשונה בין הורים לילדיהם והשנייה בין אדונים למשרתים.

·                     מרד בהורים נחשב לפגיעה בסדרי הטבע.

·                     הילדים בחסות הוריהם מהטבלה לחופה.

·                     כיבוד ההורים לא מופר בשום פנים ואופן.

·                     נחשבים לחכמים ומנוסים.

·                     הילדים לא יכולים להתחתן עם בחירי ליבם אלא בהסכמת ההורים.

·                     השידוך נקבע בד"כ ע"י ההורים ללא התערבות הילדים.

·                     הילדים כפופים לרצונותיהם והחלטותיהם של הוריהם.

·                     המשרת רוצה לזכות באמונו של האדון.

·                     רוצה לצבור נקודות זכות בקרב אדונו.

·                     המשרת חייב לכבד את אדונו.

·                     הוא צריך להזהר בדבריו.

קומדיה דל' ארטה
הקומדיה דל'ארטה הינה סוג של קומדיה שהייתה נפוצה באיטליה במאות ה-16 וה-17 (תקופת הרנסאנס.
הצגות הקומדיה דל'ארטה הועלו על ידי שחקנים אשר אלתרו את דבריהם במהלך ההצגה תוך התבססות על עלילה קבועה וכמה דמויות סטריאוטיפיות ומוכרות לכל

מאפייניה:
רעיון מרכזי- זוג מאוהבים או שני זוגות מאוהבים ,המערימים בסיועם של משרתים ממולחים,על אבותיהם הזקנים, ולבסוף נושאים לנשים את בחירת ליבם .
לבוש- המאוהבים לבושים בגדי פאר , בניגוד לזקנים ולמשרתים ,שלובשים בגדים פשוטים
הלשון- המאוהבים מדברים בלשון מליצית ,משכילית,ולעומתם,הזקנים והמשרתים מדברים בלשון עממית
מאפיין-שילוב בעלילה של מעשי ליצנות ותכסיסים רבים כגון:ניתורים וקפיצות ,נפילות ומכות..
דיאלוג הד-מציג בדרך כלל ריב או חילוקי דעות חריפים .דיאלוג זה נוטה להשתמש בתגובה לדברי דמות א באותן מילים עצמן בפני דמות ב!

מושגים
!
/  1 מונולוג- חד שיח, נאום. דבריו של שחקן אחד
/  2
דיאלוג שחה בין שתי דמויות. הדיאלוג חשוב בדרמה לאפיון הדמויות והיחסים ביניהן. הדו יח הוא תמיד בזמן הווה,דבר המעניק ממד טבעי.
/  3
דרמה
*
דרמה פעולה -דרמה היא אחת משלושת צורותיה היסודיות של הספרות.
בדרמה אין התערבות של המספר/.

מאפייני הדרמה
*
הגיבורים פועלים על ידי מונולוג או דיאלוג
*
הדרמה מכוונת להצגה על בימה,ועליה היא מוצאת את ביטויה המלא. ההתפתחות היא בהווה לעיני הצופה/  *ביסוד הדרמה מונח הקונפליקט , שיכול להיווצר על ידי עמדות מנוגדות זו לזו,לבטים רגשות ורצונות של בני אדם . לדרמה יש קונפליקט פנימי שהוא התמודדות נפשית של הגיבור.
יש קונפליקט חיצוני שהוא מאבק הגיבור בכוח חיצון .

לאדון מותר לפטרו, להכותו ולנהוג בו כרצונו

דוגמאות לשאלות מבחן:

-הקמצן שייך לטיפוס קומדיית אופי – החותרת לגילוי צפונות נפשו של האדם-הסבר.

-בקורת חברתית במחזה-

-מאפיינים קומיים  ( קללות, דיאלוג הד, ברית מדומה,  הגזמות וכו'...)

-מאפייני  הקומדיה

המחזה :"הקמצן"/ מולייר/ ט'

 

מושגים ונושאים הקשורים למחזה:

 

הדרמה נחלקת לשני סוגים עיקריים: טרגדיה וקומדיה.

ה"קמצן" נכתב בשנת 1668, כאשר מולייר היה כבר מחזאי מצליח ומבוקש.

בתהליך כתיבת המחזה, הקפיד מולייר על מספר כללים שחייבו את המחזאים בתקופתו:

חל איסור מוחלט לערבב בין העצוב למצחיק.

המחזה בנוי מחמש שש מערכות

המחזאי נדרש לשמור על שלוש האחדויות: זמן, עלילה, מקום.

שרשרת האירועים בעלת קשר הגיוני – הפתרון בסוף המחזה.

 

סוגי קומדיות:

קומדיה של אופי- בה מתגלות חולשות האדם.

קומדיה של הווי- בה מושמצים מנהגים של חברה מסוימת.

קומדיה של תעלולים- קומדיה של ביש גדא, שנקלע לסבך של בעיות.

 

ה"קמצן" שייך לטיפוס קומדיית האופי החותרת לגילוי צפונות נפשו של האדם.

 

ברית מדומה:  כאשר שני אנשים משוחחים ונדמה כי הגיעו לכלל הבנה והסכמה, אך, פתאום מתברר להם שכל אחד מהם דיבר על נושא אחר, וההבנה הופכת לחוסר הסכמה.

 

אי הבנה:  שיחה, דו משמעית המתפרשת אחרת לכל אחד מהמשתתפים ונתפסת נכון רק על ידי הקוראים.

 

דיאלוג הד: תכסיס מובהק של הקומדיה , דו-שיח כשכל שחקן קורא שורה לסירוגין. כל אחד מן המשתתפים משמיע במכוון אותן המילים בהן השתמש בן שיחו.

 (חוזר אחר בן שיחו כהד)

 

מולייר נאמן לעיקרון של 3 האחדויות:  זמן- מקום- עלילה.

כל העלילה מתרחשת  (זמן) במשך יום   (מקום) בביתו של הרפגון בפאריס + הגן.

העלילה נוגעת  ב- 3 נושאים הקשורים זה בזה:

הקמצנות של הרפגון  / האהבה והנישואין /  המחלוקת בין אבות ובנים.

 

מערכה ראשונה:

 

בפאריס מצויות שתי משפחות המייצגות את מעמד האדונים.

בשתי המשפחות אב ובנו רוצים את אותה נערה- - זהו מקור הקונפליקט.

 

בקורת חברתית: תאווה לכסף,  אמינות הרופאים, שקרים, צביעו, חנפנות כדי למצוא חן, שליטה טוטאלית של ההורים על בניהם.

  

אקספוזיציה/ היצג-  תמונות א' ו ב'

 

כל המידע הניתן לקורא/ צופה על מנת להבין את הרקע לעלילה ואת העלילה עצמה.  דרך האקספוזיציה ניתן ללמוד פרטי רקע על הדמויות, היחסים ביניהן התנגשויות צפויות,  מצב חברתי,  יחסי אבות ובנים וכו'...

 

באחד הימים הציל ולר את אליז מטביעה, השכיר עצמו כמשרת בבית הרפגון כדי להיות בקרבתה של ארוסתו. בזכות החנופה ודברי החלקלקות זוכה לאמונו של הרפגון. ולר זנח בית הורים, מולדת ונשאר ללא תואר ויוחסין, עם זאת ממשיך לחפש את הוריו.   ( עמוד  8 -9)

 

הדמויות:

 

דרכי איפיון דמות:

 

עקיף , ישיר.    בדרמה יש שימוש באיפיון עקיף.

על הדמות אנו למדים מתוך:

מעשיה, התנהגותה, דיבורה, תגובותיה, הנאמר עליה מפי דמויות אחרות,  מערכת יחסים עם דמויות אחרות ועוד..

 

מערכה א'/ תמונה ראשונה:  ולר – אליז  /   ארוס  ארוסה=  בעלי ברית.

               תמונה שניה: קליאנט- אליז /   אח ואחות=   יחסי חיבה והבנה.

               תמונה שלישית: הרפגון- לפלש  /  אדון ומשרת = יחסי איבה.

 

אמצעים קומיים במערכה א':

 

מצבים גופנים, קללות, איום במכות, צחוק הנובע מאבסורד ומניגודים,

קטיפת אוזניים,  ברית מדומה, דיאלוג הד, השנות מכנית של מימרה.

( מילה החוזרת על עצמה כאוטומט)

 

קונפליקטים:

 

אבות ובנים

אדונים ומשרתים

כסף ואהבה

זקנים וצעירים.

 

ניגודים:

 

נעורים מול זיקנה

תאוות כסף  מול אהבת אמת

טיבעי מול מלאכותי

אהבת הזולת מול אהבה עצמית.

כיעור מול יופי.

 

מושגים הקשורים למחזה "הקמצן"