גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 

מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות

מקובל לחלק את מדינות העולם לשתי קבוצות, בהתאם לרמת הפיתוח של מדינה. דוגמאות למדדים מקובלים לקביעת רמת הפיתוח:

·        התפתחות כלכלית.

·        התפתחות טכנולוגית ומדעית.

·        בערות, השכלה

·        רמת חיים ציבורית (תחבורה, תקשורת, רפואה וכיוב').

·        רמת חיים פרטית (מכוניות, טלביזיות, מחשבים וכיוב').

·        מאזן הגירה (עוזבים/ ניקלטים).

·        דמוגרפיה (ריבוי טבעי, ילודה/ תמותה).

·        עיור (עיר/ כפר).

·        תעשיה / חקלאות / שירותים.

 

"מדינות מתפתחות" מאופיינות באורח חיים מסורתי, ברמת חיים נמוכה (ציבורית ופרטית). רב התושבים חיים בכפר ועוסקים בחקלאות מסורתית. רמת ההשכלה נמוכה, הרמה הטכנולוגית – מדעית נמוכה, המצב הכלכלי לא טוב ורבים מהתושבים סובלים מאבטלה, ממצוקת דיור, עוני ומחסור.

 

"מדינות מפותחות" מאופיינות באורח חיים מודרני, ברמת חיים גבוהה (ציבורית ופרטית). רב התושבים חיים בערים ועוסקים בשירותים ותעשייה. רמת ההשכלה גבוהה, הרמה הטכנולוגית – מדעית גבוהה, המצב הכלכלי טוב ומרבית התושבים במדינות מפותחות חיים ברווחה.

 

 

מדינות מפותחות

מדינות מתפתחות

(קצב גידול)

מדינות עם קצב גידול איטי

מדינות עם קצב גידול מהיר

רמה טכנולוגית וכלכלית

מדינות עם רמה טכנולוגית וכלכלית גבוהה – מדינות עשירות

מדינות עם רמה טכנולוגית וכלכלית נמוכה – מדינות עניות

% מכלל אוכ' העולם

15%

85%

דוגמאות

צפון אמריקה, מערב אירופה, יפן

מדינות אפריקה, אמריקה הדרומית ואסיה

 

 

לקו המשווה השבועי לחץ כאן