גודל אות   א   א   א     הקטן פונט     הגדל פונט
 

תוכנית הלימודים לכיתה ח'

סוג הערכה

רכיבי סביבה

נושא הלימוד

2 מבחנים בסמסטר מהווים 60% מהציון, המבחנים יכללו יישום של קריאה, כתיבה והאזנה,הבעה בע"פ.

 

2 בחנים בסמסטר מהווים 20% מהציון הבחנים הם בע"פ ובכתב

 

וכן הערכה חלופית (קלטת או משחק לימודי)

 

הערכת מורה 20% מהציון

-ספר הלימוד- "שפה מספרת תרבות"-ב'

-דפי העשרה מספרי לימוד שונים

קטעי עיתונות-חדשות

-כרטיסיות עבודה

שימוש במילון

דקדוק:

-עבר ועתיד (נטייה מלאה)+ מילות שלילה

-רשמב"א- ההתאמה שלהם לפועל

-מילות שכיחות בצורת ריבוי שלם

-כינויי רמז לרבים

-יוד ההתייחסות

-מילות יחס בנטייתן

-ריבוי שבור – משקלים שכיחים

 

תחביר:

-סדר מילים במשפט

-כללי התאמה של פועל/תואר או כינוי כלשהו לשמות עצם בזכר/ בנקבה

הכנת משחקים דידקטיים עפ"י נושאי הלימוד

קטעי עיתונות מתוך ספר הלימוד